Conferința finală a proiectului ERASMUS+ 31 august 2023 nr. ref. 2022-1-RO01-KA121-VET-000067716

Un proiect de succes, marca Erasmus+

Erasmus+ 2022-2023

Mobilitati: aprilie, iunie si august 2023

Proiectul Erasmus+ nr. 2022-1-RO01-KA121-VET-000067716, implementat de Liceul Tehnologic Forestier, Rm. Vâlcea, un real succes, 36 de participanți și 4 profesori pe jobshadowing, cu trei mobilități în Portugalia, care s-au desfășurat în lunile aprilie, iunie și respectiv august.

Un proiect care oferă tinerei generații o experiență unică prin cursuri de dezvoltare personală și ecologică, de a-i ajuta să-și formeze abilități și aptitudini în pregătirea lor pentru o meserie de viitor

LICEUL TEHNOLOGIC FORESTIER RÂMNICU VÂLCEA

Conferința de lansare a proiectului ERASMUS+ 15 noiembrie 2022 nr. ref. 2022-1-RO01-KA121-VET-000067716

Erasmus+

In data de 15. 11. 2022 la LICEUL TEHNOLOGIC FORESTIER a avut loc Conferința de lansare a proiectului Erasmus+ , nr. 2022-1-RO01-KA121-VET-000067716, ce se va derula în perioada 1 iunie 2021 - 31 august 2023 conform Ghidului programului Erasmus+ 2021, proiect de formare profesională, obținut în baza acreditării 2020-1-RO01-KA120-VET-095315. acțiunea cheie 1, domeniul formare profesională VET. 

Conferința finală a proiectului ERASMUS+ 15 noiembrie 2022

Galerie de imagini

Flux I / Flux II 2021-1-RO01-KA121-VET-000011016

Conferința de lansare a proiectului ERASMUS+ 18 noiembrie 2021

In data de 18. 11. 2021 la LICEUL TEHNOLOGIC FORESTIER a avut loc Conferința de lansare a proiectului Erasmus+ , nr. 2021-1-RO01-KA121-VET-000011016, ce se va derula în perioada 1 septembrie 2021 - 30 noiembrie 2022 conform Ghidului programului Erasmus+ 2021, proiect de formare profesională, obținut în baza acreditării 2020-1-RO01-KA120-VET-095315. acțiunea cheie 1, domeniul formare profesională VET. Au participat elevii clasei a X-a A, reprezentanți ai claselor cu specializarea silvicultură, profesori ai liceului, părinți, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Vâlcea, ai Direcției Silvice Vâlcea. În deschiderea conferinței, dna ing. prof. Rodica Manea, purtătorul de cuvânt al Liceului Tehnologic Forestier a prezentat principalele caracteristici ale proiectului. Următoarele activități ce se vor desfășura vizează realizarea dosarului de candidatură de către elevi, selecția participanților și întocmirea documentației necesare deplasării.

Galerie de imagini

Conferința de lansare a proiectului ERASMUS+

18 NOIEMBRIE 2021

LICEUL TEHNOLOGIC FORESTIER din RÂMNICU VÂLCEA, în calitate de Organizaţie aplicantă implementează proiectul ERASMUS + nr. 2021-1-RO01-KA121-VET-000011016, ce se va derula în perioada 1 septembrie 2021 - 30 noiembrie 2022 conform Ghidului programului Erasmus+ 2021, proiect de formare profesională, obținut în baza acreditării 2020-1-RO01-KA120-VET-095315. 

Proiectul este finanţat de Comisia Europeană prin Programul ERASMUS +, acţiunea cheie KA1,iar în perioada 15 - 19 noiembrie 2021 se lansează proiectul ERASMUS + nr. 2021-1-RO01-KA121-VET-000011016.

Obiectivul general al proiectului este acela de a dezvolta şi perfecționa competenţele, cunoştinţele şi abilităţile profesionale specifice standardelor de pregătire profesională pentru elevii din grupul ţintă pentru profilul Resurse Naturale și Protecția Mediului, prin efectuarea unui stagiu de pregătire practică în străinătate timp de trei săptămîni la organizaţia gazdă Horto do Campo Grande, Lisabona, PORTUGALIA.

Scopul proiectului - Proiectul urmărește creșterea nivelului calitativ de pregătire al elevilor şcolii noastre, din învăţământul liceal, clasa a X-a prin formarea unor priceperi şi deprinderi care să răspundă solicitărilor specifice pieţii muncii din Europa şi să permită îmbunătățirea nivelului de relaționare şi comunicare între elevi, dar şi între elevi şi viitorii parteneri europeni.

Beneficiar: Liceul Tehnologic Forestier Râmnicu Vâlcea, România Partenerul implicat în proiect: Horto do Campo Grande, Lisabona, Portugalia LTF din Râmnicu Vâlcea, selectează elevi în vederea constituirii grupului ţintă pentru proiectul ref. nr. 2021-1-RO01-KA121-VET-000011016, acțiunea cheie 1, domeniul formare profesională VET.                                                          Grup ţintă : Elevi înscrişi în clasele a X-a liceu în anul şcolar 2021-2022; Calificarea vizată: Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere; Tehnician ecolog și protecția calității mediului;                                                         Nivel de calificare: 4;                                                                                       Perioada mobilităţii: 3 săptămâni, 21 de zile;                                                  Numărul de locuri disponibile: 32 elevi.                                                          Selecţia va avea loc între 11 octombrie - 26 noiembrie 2021, după următorul calendar: *22/11 - 29/11/2021 - depunerea dosarelor de candidatură *07/12/2021 – susținerea probelor *08/12/2021 - afişarea rezultatelor *09/12/2021 - depunerea contestațiilor *09/12/2021 - afişarea rezultatelor finale                                                                                             ***Rezultatele selecției sunt contestabile. Se pot contesta doar probele scrise.

Erasmus+

Conferinţa finală a proiectului "Dezvoltarea Competențelor Practice ale Elevilor Pentru Amenajarea Spațiilor Verzi". 

În data de 12.11.2020 a avut loc, la Liceul Tehnologic Forestier din Râmnicu Vâlcea, conferinţa finală a proiectului "Dezvoltarea Competențelor Practice ale Elevilor Pentru Amenajarea Spațiilor Verzi".      

Astfel noi, Liceul Tehnologic Forestier, și partenerul nostru, Horto do Campo Grande, din Lisabona, PORTUGALIA le-am oferit elevilor din domeniul de pregătire profesională pe silvicultură oportunitatea de a desfășura practica de specialitate timp de trei săptămâni (09-29.08.2020) într-un mediu deosebit, în vederea dezvoltării competențelor practice pentru amenajarea spațiilor verzi.

În cadrul conferinței au fost prezentate rezultatele obținute pe parcursul mobilității și vor fi conturate idei de promovare a dezvoltării, testării și implementării de practici inovatoare pentru elevi pe viitor.

La eveniment au participat reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea, reprezentanți ai Direcției Silvice Vâlcea, cadre didactice din instituție, voluntari străini, părinți, dar și elevii beneficiari direcţi ai acestui proiect.

Liceul Tehnologic Forestier contribuie, prin acest proiect, la dezvoltarea abilităţilor practice ale elevilor în vederea îmbunătăţirii inserţiei pe piaţa muncii prin sesiuni de instruire şi stagii de practică.

Validarea plasamentului s-a făcut pe baza documentelor de mobilitate Europass, iar recunoașterea rezultatelor dobândite prin ECVET, prin acordarea de credite, respectiv note, la modulul de practică comasată.

"Formarea profesională şi dezvoltarea personală în traseul spre succes a fost o experienţă reuşită prin ERASMUS+ care ne-a permis atingerea obiectivelor propuse".                                                                                                                                      Coordonator proiect ing. Răcășan Remus

Mobilitate proiect Erasmus+ 09-29.08.2020   

LICEUL TEHNOLOGIC FORESTIER RÂMNICU VÂLCEA

Portugalia, Lisabona, Montijo

Un proiect de succes, deschizător de drumuri cu elevi silitori, care au dobândit abilităţi practice şi au devenit mai încrezători în propriile forţe şi cu o organizare impecabilă, cu oameni frumoşi şi locuri de neuitat!

   CONFERINȚA DE LANSARE OFICIALĂ A PROIECTULUI ERASMUS+       15 OCTOMBRIE 2019

Conferință de lansare

Erasmus+ KA1 VET 2019-1-RO01-KA102-061872

În data de 15. 10. 2019 la LICEUL TEHNOLOGIC FORESTIER a avut loc Conferința de lansare a proiectului Erasmus+ "Dezvoltarea competențelor practice ale elevilor pentru amenajarea spațiilor verzi". 2019-1-RO01-KA102-061872, acțiunea cheie 1, domeniul formare profesională VET. Acestă acțiune se înscrie în seria de evenimente europene dedicate Săptămânii Formării Profesionale, 14-18 octombrie 2019. Au participat elevii clasei a X-a A, reprezentanți ai claselor cu specializarea silvicultură, profesori ai liceului, părinți, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Vâlcea, ai Direcției Silvice Vâlcea, ai firmei GPG Wood Processing, dna director al Școlii Speciale Bistrița. În deschiderea conferinței, dna ing. prof. Rodica Manea, purtătorul de cuvânt al Liceului Tehnologic Forestier a prezentat principalele caracteristici ale proiectului.Următoarele activități ce se vor desfășura vizează realizarea dosarului de candidatură de către elevi, selecția participanților și întocmirea documentației necesare deplasării. Evenimentul a continuat cu identificarea acestei conferințe pe harta europeană interactivă a European Vocational Skills Week 2019, https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/your-country_en., alături de alte 1300 activități la nivel eurorean, 70 la nivel național și unicul la nivel local până în acel moment.Toate detaliile proiectului, precum și următoarele activități se regăsesc accesând site-ul special creat https://forestierplus8.webnode.ro/. Informațiile necesare pentru participare se găsesc în secțiunea Proiectele mele.Participanții au fost interesați de toate aceste noutăți, iar elevii s-au declarat nerăbdători să se înscrie la selecție și încrezători că vor fi printre cei 16 norocoși care vor pleca în Portugalia.LICEUL TEHNOLOGIC FORESTIER din RÂMNICU VÂLCEA, în calitate de Organizaţie aplicantă implementează proiectul ERASMUS + "Dezvoltarea Competențelor Practice Pentru Amenajarea Spațiilor Verzi", ce se va derula în perioada 1 octombrie 2019 - 30 noiembrie 2020, proiect de formare profesională, nr. 2019-1-RO01-KA102-061872.

Proiectul este finanţat de Comisia Europeană prin Programul ERASMUS +, acţiunea cheie KA1 iar în perioada 14 - 18 octombrie 2019 se lansează proiectul ERASMUS + "Dezvoltarea Competențelor Practice Pentru Amenajarea Spațiilor Verzi".

ATITUDINEA NE DETERMINĂ DIRECȚIA!!!

Proiectul urmărește creșterea nivelului calitativ de pregătire al elevilor şcolii noastre, din învăţământul liceal, clasa a X a prin formarea unor priceperi şi deprinderi care să răspundă solicitărilor specifice pieţii muncii din Europa şi să permită îmbunătățirea nivelului de relaționare şi comunicare între elevi, dar şi între elevi şi viitorii parteneri europeni. 

Obiectivul general al proiectului este acela de a dezvolta şi perfecționa competenţele, cunoştinţele şi abilităţile profesionale specifice standardelor de pregătire profesională pentru elevii din grupul ţintă pentru domeniul SILVICULTURĂ, prin efectuarea unui stagiu de pregătire practică în străinătate la organizaţia gazdă Horto do Campo Grande, LISABONA

Natura ne aseamănă, Educația ne deosebește!    Confucius
Creați un site gratuit! Acest site a fost realizat cu Webnode. Creați-vă propriul site gratuit chiar azi! Începeți